مقالات سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

آخرین مقالات منتشر شده پیرامون گواهینامه و راهنمایی و رانندگی :

نام کالا

| ۴۳۳
نام کالا

بورد نظارت از آمادگی جهانی روز دوشنبه (۱۴ سپتمبر) با نشر گزارشی گفت که با وجود سال‌ها هشدار متخصصان صحی، سرمایه‌گذاری سیاسی و مالی برای آمادگی با یک ویروس همه‌گیر بسنده نبوده‌است.در ادامه آمده که در برخی کشورها، رهبران با وجود گزارش‌های علمی و شواهد، در اقدام‌های پیشگیرانه موفق نشده‌اند.به گزارش پوهنتون جانز هاپکنز امریکا، اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا از مرز ۲۹ میلیون تن گذش...