اولین سامانه آموزش آئین نامه مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی

تصویر جاده

آیا می دانید این سامانه چه امکاناتی دارد ؟ آیا می دانید این سامانه چه امکاناتی دارد ؟

با عضویت در این سامانه کلیه بخش های آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، قوانین و مقررات و نکات فنی خودرو به وسیله فیلم و انیمیشن آموزش داده می شود. آموزش تابلوها از طریق جعبه لایتنر که بر اساس منحنی فراموشی ذهن طراحی شده در حافظه شما ماندگار می شود. برای سنجش میزان تسلط شما به مطالب آموزشی بیش از ۵۶ آزمون الکترونیک در نظر گرفته شده است، نتایج آزمونها در بخش کارنامه ثبت می گردد و در نهایت از طریق بخش بازبینی خطاها مرور تمامی اشتباهات امکان پذیر خواهد شد.

امکانات سامانه راننده کوهستان

بیشترین آمار قبولی را دارد؟ ranande.ir چرا سامانه

این سامانه طی ۵ سال همکاری مداوم و با نظارت و مشاوره کارشناسان مجرب پلیس راهور ناجا جهت ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی و کاهش آمار تصادفات تهیه شده است. بر اساس بررسی های انجام شده و نتایج و آمار حاصله، میزان یادگیری و ماندگاری مطالب آیین نامه رانندگی در ذهن کاربران این سامانه ۲.۵ برابر بیشتر از سایر روش ها بوده و همچنین میزان قبولی استفاده کنندگان از این سامانه در آزمون رانندگی ۳ برابر بیشتر از استفاده کنندگان از شیوه های سنتی آموزش می باشد.

ناظرین و مشاورین سامانه

اخرین خبر های سایت
خبرنامه

با وارد کردن ایمیل خود در این بخش، هر هفته خبرنامه ای با محتوای (اخبار، قوانین و مقررات، محدودیت های ترافیکی، لیست برندگان مسابقه ملی راننده شو، نکات آموزشی مهم) برای شما ارسال خواهد شد.