کانون

برای ارتباط سریع تر با ما میتوانید از فرم زیر نیز استفاده کنید. 

آدرس :
تهران، خیابان ۱۷ شهریور، میدان شهدا، رو به روی پمپ بنزین، طبقه فوقانی بانک سپه، کانون اموزشگاه های رانندگی کشور

شماره تماس:
۰۲۱۳۳۱۲۴۴۰۸

شماره فکس:
۰۲۱۳۳۵۱۸۰۷۶