تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۲۲۳۱
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۲۶۹
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۹۸۹
چاله
چاله
۱۰۱۶
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۸۰۷
دست انداز
دست انداز
۸۵۴
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۷۷۹
راه لغزنده
راه لغزنده
۷۰۸
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۷۰۰
خطر
خطر
۶۷۴
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۶۸۷
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۶۷۲
میدان
میدان
۶۷۳
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۱۰۱۶
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۱۵۸
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۷۲۸
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۱۳۱
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۰۸۷
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۶۰۵
پیچ به راست
پیچ به راست
۵۶۶
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۱۰۳۲
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۸۰۳
پل متحرک
پل متحرک
۶۰۷
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۵۷۰
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۵۳۲
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۵۶۰
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۴۸۹
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۵۴۹
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۵۰۰
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۶۱۲
تقاطع
تقاطع
۵۶۷
تقاطع
تقاطع
۴۸۲
تقاطع
تقاطع
۴۷۰
تقاطع
تقاطع
۴۴۶
تقاطع
تقاطع
۴۴۷
تقاطع
تقاطع
۴۵۸
تقاطع
تقاطع
۴۴۳
تقاطع
تقاطع
۴۵۶
تقاطع
تقاطع
۴۸۵
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۶۷۹
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۱۰۳۶
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۷۶۰
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۷۰۰
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۲۲۹
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۱۰۲۱
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۷۵۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۷۵۱
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۸۵۸
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۷۹۸
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۸۰۷
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۵۰۷
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۴۷۰
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۴۵۳
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۴۷۶
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۴۱۲
عبور اطفال
عبور اطفال
۴۰۹
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۹۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۴۲۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۴۰۴
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۴۲۶
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۹۲
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۴۱۵
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۸۰
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۷۳۴
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۵۸۱
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۷۳۶
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۶۶۳
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۵۸۲
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۱۶
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۴۶۵
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۶۱
آزاد راه
آزاد راه
۳۱۰
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۴۷۹
بیمارستان
بیمارستان
۲۷۲
بن بست
بن بست
۲۶۵
چایخانه
چایخانه
۲۴۴
دستشویی
دستشویی
۲۳۰
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۱۷
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۰۳
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۲۸۰
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۲۸۵
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۳۳۶
استراحتگاه
استراحتگاه
۲۷۶
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۶۴
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۳۵
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۳۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۰۹
هتل
هتل
۲۶۰
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۲۳۵
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۳۱۹
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۴۱۴
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۳۱۵
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۶۰۳
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۵۶۰
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۵۳۶
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۵۷۳
مهمانسرا
مهمانسرا
۲۹۲
پارکینگ
پارکینگ
۲۵۲
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۳۳۵
پارک سوار
پارک سوار
۲۸۳
پارک سوار
پارک سوار
۲۷۸
پارک سوار
پارک سوار
۲۴۸
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۲۲۳
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۳۳۵
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۵۴
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۲۹
پایان شهر
پایان شهر
۲۱۲
پایان شهر
پایان شهر
۲۰۶
پایان تونل
پایان تونل
۲۱۶
پست امدادی
پست امدادی
۲۳۰
پست امدادی
پست امدادی
۲۱۸
غذاخوری
غذاخوری
۲۱۷
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۲۸۳
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۳۵۵
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۲۸۵
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۲۴۳
تفرجگاه
تفرجگاه
۲۳۵
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۲۱۹
تونل
تونل
۲۰۸
ورود به شهر
ورود به شهر
۲۲۷
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۳۴
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۲۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۱۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۱۴
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۳۸۸
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۳۱۵
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۲۸۹
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۳۷۰
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۴۲۵
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۱۸
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۳۳۲
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۳۱۲
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۴۳۴
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۴۱۸
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۵۶۵
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۴۵۰
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۵۳۵
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۴۲۶
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۴۱۷
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۴۴۵
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۳۷۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۵۸
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۱۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۸۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۸۶
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۴۹۹
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۵۶۰
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۶۳۶
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۸۳۰
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۴۴۶
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۴۱۵
ایست
ایست
۳۹۱
ایست
ایست
۳۷۱
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۴۲۲
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۴۳۵
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۳۵۲
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۴۱۳
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۶۳۵
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۸۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۵۰
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۴۴۷
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۳۴۶
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۴۶۲
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۵۵۸
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۴۳۸
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۴۵۱
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۴۲۱
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۳۴۰
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۵۸۶
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۴۹۱
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۳۷۸
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۳۶۴
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۴۴۷
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۳۷۶
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۹۹
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۵۰۰
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۶۳۰
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۴۱۳
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۵۹۱
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۳۶۲
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۶۸
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲۶۴
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۴۱۴
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲۸۱
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۳۹۸
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۴۲۹
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۳۳۳
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۴۲۲
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۴۹۷
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۳۶۴
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۳۲۸
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۵۸۷
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۴۶۵
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۳۷۵
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۹۰
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۳۷۸
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۵۴۵
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۳۶۸
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۲۵۲
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۲۳۹
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۴۳۴
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۴۶۳
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۳۸۸
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۹۹
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۳۸۲
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۳۵۹
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۲۷۷
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۵۰۴
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۶۷
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۱۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۴۵۴
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۸۹۲
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۳۴۵
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۳۴۸
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۴۹۹
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۴۴۱
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۳۶۳
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۳۴۱
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴۷۶
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴۱۰
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۱۹
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۸۲
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۳۰۰
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۳۴۰
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۳۱۳
مدرسه
مدرسه
۳۰۶
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۵۲۱
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۶۲۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۶۷۳
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۶۷
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۱۹
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۶۴۲
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۴۷۸
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۴۲۷
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۴۱۶
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۱۵
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۰۷
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۸۶
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۶۲۹
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۳۴۸
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۲۷۹
پارک سوار
پارک سوار
۲۹۷
پارک سوار
پارک سوار
۲۶۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۶۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۳۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۳۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۲۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۱۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۳۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۲۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۴۸
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۶۱۳
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۳۷۰
راننده معلول
راننده معلول
۳۰۶
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۴۲
خودرو طویل
خودرو طویل
۴۰۰