تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۴۷۷
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۹۰۱
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۷۲۴
چاله
چاله
۷۱۵
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۵۹۴
دست انداز
دست انداز
۶۱۶
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۵۵۶
راه لغزنده
راه لغزنده
۵۱۳
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۵۱۵
خطر
خطر
۴۸۷
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۵۲۰
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۴۹۳
میدان
میدان
۴۹۱
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۷۲۰
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۸۲۵
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۵۱۹
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۱۲
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۰۳
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۴۴۸
پیچ به راست
پیچ به راست
۳۹۷
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۷۱۶
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۵۶۷
پل متحرک
پل متحرک
۴۳۸
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۲۰
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۳۹۸
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۴۱۶
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۳۶۷
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۳۹۹
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۳۶۳
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴۳۹
تقاطع
تقاطع
۴۰۸
تقاطع
تقاطع
۳۵۲
تقاطع
تقاطع
۳۴۸
تقاطع
تقاطع
۳۳۵
تقاطع
تقاطع
۳۳۸
تقاطع
تقاطع
۳۴۴
تقاطع
تقاطع
۳۲۰
تقاطع
تقاطع
۳۳۰
تقاطع
تقاطع
۳۵۹
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۴۷۹
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۶۶۹
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۵۱۱
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۰۶۵
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۷۷۵
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۶۹۶
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵۱۹
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۵۲۲
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۵۷۰
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵۲۴
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۵۳۳
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۳۵۵
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۲۲
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۰۵
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۱۹
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۲۸۶
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۸۲
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۶۹
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۰۲
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۲۹۳
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۰۱
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۲۷۶
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۰۱
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۶۲
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۴۸۱
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۳۸۹
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۶۹
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۳۳
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۳۸۲
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۲۹
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۰۴
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۳۳
آزاد راه
آزاد راه
۲۰۸
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۲۹۷
بیمارستان
بیمارستان
۱۸۶
بن بست
بن بست
۱۸۹
چایخانه
چایخانه
۱۶۷
دستشویی
دستشویی
۱۵۹
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۶۸
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۵۰
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۱۸۲
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۱۹۱
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۱۶
استراحتگاه
استراحتگاه
۱۸۴
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۷۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۵۸
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۴۹
هتل
هتل
۱۷۶
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۶۱
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۰۰
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۵۷
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۰۳
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۳۷۰
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۵۴
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۲۸
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۳۶۶
مهمانسرا
مهمانسرا
۱۸۹
پارکینگ
پارکینگ
۱۷۴
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۲۷
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۷
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۳
پارک سوار
پارک سوار
۱۶۷
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۵۹
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۱۸
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۷۵
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۶۳
پایان شهر
پایان شهر
۱۴۹
پایان شهر
پایان شهر
۱۴۵
پایان تونل
پایان تونل
۱۴۷
پست امدادی
پست امدادی
۱۶۲
پست امدادی
پست امدادی
۱۴۹
غذاخوری
غذاخوری
۱۵۲
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۱۷۸
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۳۱
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۱۹۲
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۵۹
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۶۱
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۴۹
تونل
تونل
۱۴۷
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۵۵
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۵
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۷
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۵
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۳۲
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۰۸
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۱۸۹
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۱۸
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۲۷۰
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۲۵۶
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۱۳
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۰۳
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۲۹۳
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۲۹۳
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۳۸۵
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۱۱
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۳۵۴
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۲۹۲
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۲۸۸
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۰۲
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۴۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۵۱
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۳۸
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۱۴
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۶۸
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۲۱
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۶۳
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۴۱۳
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۵۳۵
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۰۹
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲۸۸
ایست
ایست
۲۹۰
ایست
ایست
۲۹۲
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۲۹۳
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۲۹۷
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲۵۴
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۲۷۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۱۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۲۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۰۷
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۳۰
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۵۱
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۲۹۵
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۳۶۹
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۲۸۴
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۳۵
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۲۸۸
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۴۳
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۳۹۵
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۲۸
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۲۶۱
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۵۷
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۰۲
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۵۰
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۰۸
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۳۴
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۴۱۵
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۲۸۰
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۳۹۲
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۴۸
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۱۹۳
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۱۸۵
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۲۸۵
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۱۹۴
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۲۶۱
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۲۸۰
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۳۳
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۲۸۷
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۳۷
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۴۹
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۳۰
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۳۷۳
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۱۴
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۴۸
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۰۶
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۵۴
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۳۴۵
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۴۷
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۷۵
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۱۶۸
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۲۷۹
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۲۹۶
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۴۹
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۰۴
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۴۵
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۳۸
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۱۹۳
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۲۳
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۳۶
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۱۴
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳۰۶
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۰۶۲
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۲۵
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۴۹
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۳۲
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۲۸۳
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۴۵
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۲۹
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۰۴
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۲۷۶
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۲۸
جریان همگرا
جریان همگرا
۱۹۰
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۰۶
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۴۲
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۱۱
مدرسه
مدرسه
۲۲۴
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۱۰۸
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴۰۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۲۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۹۸
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۶۸
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۳۹۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۹۸
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۶۸
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۲۵۲
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۱۸
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۵۹
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۰۵
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۴۱۰
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۳۱
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۱۸۲
پارک سوار
پارک سوار
۱۹۸
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۴
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۴۱۵
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۲۶۹
راننده معلول
راننده معلول
۲۲۷
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۴۵
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۹۰