تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۷۵۳
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۰۰۷
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۸۰۸
چاله
چاله
۸۱۴
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۶۶۵
دست انداز
دست انداز
۶۸۸
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۶۱۳
راه لغزنده
راه لغزنده
۵۵۸
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۵۷۵
خطر
خطر
۵۳۲
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۵۷۶
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۵۴۲
میدان
میدان
۵۴۴
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۷۹۹
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۹۴۱
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۵۶۳
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۹۸
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۷۱
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۴۸۶
پیچ به راست
پیچ به راست
۴۲۴
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۸۲۲
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۶۳۷
پل متحرک
پل متحرک
۴۷۵
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۵۴
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۳۱
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۴۵۱
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۳۹۵
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۴۳۷
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۳۹۱
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴۷۵
تقاطع
تقاطع
۴۴۲
تقاطع
تقاطع
۳۷۴
تقاطع
تقاطع
۳۷۶
تقاطع
تقاطع
۳۵۹
تقاطع
تقاطع
۳۶۰
تقاطع
تقاطع
۳۶۷
تقاطع
تقاطع
۳۴۳
تقاطع
تقاطع
۳۵۱
تقاطع
تقاطع
۳۸۹
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۵۲۷
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۷۵۶
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۵۵۳
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۲۸۲
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۹۲۲
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۷۸۱
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵۷۷
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۵۸۷
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۶۴۵
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵۹۸
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۶۰۶
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۳۸۷
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۴۸
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۲۹
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۵۰
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۱۸
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۹۶
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۹۴
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۳۰
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۱۷
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۳۴
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۱۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۲۱
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۸۹
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۵۵۷
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۴۳۷
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۵۴۱
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۹۴
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۳۱
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۸۸
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۴۵
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۷۰
آزاد راه
آزاد راه
۲۴۴
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۳۵۶
بیمارستان
بیمارستان
۲۱۱
بن بست
بن بست
۲۱۵
چایخانه
چایخانه
۱۹۲
دستشویی
دستشویی
۱۸۰
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳۱۰
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۹۸
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۲۱۵
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۲۲۴
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۴۸
استراحتگاه
استراحتگاه
۲۱۵
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۹
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۸
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۷۸
هتل
هتل
۲۰۱
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۸۰
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۲۸
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۸۶
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۳۴
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۴۴۹
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۲۸
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۸۴
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۴۵۵
مهمانسرا
مهمانسرا
۲۱۳
پارکینگ
پارکینگ
۱۹۷
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۶۴
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۲
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۱
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۹
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۸۶
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۵۹
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۰۷
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۸۵
پایان شهر
پایان شهر
۱۶۷
پایان شهر
پایان شهر
۱۶۹
پایان تونل
پایان تونل
۱۷۲
پست امدادی
پست امدادی
۱۸۰
پست امدادی
پست امدادی
۱۶۷
غذاخوری
غذاخوری
۱۷۲
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۲۱۸
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۷۷
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۲۲۲
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۸۶
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۷۹
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۶۱
تونل
تونل
۱۵۷
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۶۵
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۷۵
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۸
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۶۲
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۷۴
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۳۸
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۲۱۶
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۶۹
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۳۲۵
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۱۶
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۵۶
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۳۴
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۳۰۹
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۳۱۸
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۴۱۹
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۴۲
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۴۰۲
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۳۲۲
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۳۰۸
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۳۹
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۶۷
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۹۶
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۷۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۴۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۹۴
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۶۴
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۴۰۵
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۴۶۴
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۶۱۲
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۵۹
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۲۰
ایست
ایست
۳۰۶
ایست
ایست
۳۰۸
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۳۲۳
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۳۳۴
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲۸۴
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۳۰۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۸۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۷۱
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۴۸
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۶۷
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۷۸
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۳۴۳
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۴۲۰
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۳۲۲
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۶۸
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۳۲۶
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۷۳
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴۵۹
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۸۲
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۲۹۳
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۸۱
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۵۱
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۷۳
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۳۶
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۷۹
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۵۰۳
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۳۲۱
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۴۶۲
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۸۶
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۳۰
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲۰۷
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۳۲۴
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲۱۷
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۳۰۵
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۳۲۲
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۶۹
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۳۲۸
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۸۴
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۸۱
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۵۶
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۴۳۴
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۵۳
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۸۱
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۳۰
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۹۶
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۴۰۹
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۷۴
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۸۹
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۱۸۸
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۳۱۷
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۳۴۴
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۷۷
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۲۳
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۷۶
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۵۹
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۲۰۹
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۷۲
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۶۳
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۳۹
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳۳۷
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۱۶۹
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۶۹
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۷۲
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۸۱
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۳۲۴
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۸۵
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۶۱
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۶۰
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۱۹
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۴۹
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۰۶
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۲۳
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۵۹
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۳۳
مدرسه
مدرسه
۲۵۷
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۲۰۰
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴۷۷
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۲۲
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۶۴
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۰۹
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۵۰۰
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۵۲
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۰۸
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۳۰۶
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۷۷
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۹۷
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۴۴
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۴۸۷
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۶۴
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۲۰۹
پارک سوار
پارک سوار
۲۳۱
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۱۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۰
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۴۸۳
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۲۹۵
راننده معلول
راننده معلول
۲۴۷
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۶۱
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۱۸