تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۴۰۹
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۸۶۰
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۶۹۲
چاله
چاله
۶۸۷
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۵۷۲
دست انداز
دست انداز
۵۹۴
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۵۳۶
راه لغزنده
راه لغزنده
۴۹۴
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۴۹۶
خطر
خطر
۴۷۳
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۵۰۵
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۴۷۶
میدان
میدان
۴۷۱
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۶۸۴
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۷۸۸
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۵۰۱
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۷۷۳
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۷۶۸
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۴۳۲
پیچ به راست
پیچ به راست
۳۸۲
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۶۸۹
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۵۴۳
پل متحرک
پل متحرک
۴۲۰
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۰۳
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۳۸۱
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۳۹۶
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۳۴۷
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۳۸۱
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۳۴۷
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴۱۶
تقاطع
تقاطع
۳۸۸
تقاطع
تقاطع
۳۳۶
تقاطع
تقاطع
۳۳۵
تقاطع
تقاطع
۳۲۱
تقاطع
تقاطع
۳۲۳
تقاطع
تقاطع
۳۲۸
تقاطع
تقاطع
۳۰۷
تقاطع
تقاطع
۳۱۶
تقاطع
تقاطع
۳۴۶
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۴۵۸
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۶۳۵
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۴۷۹
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۰۰۴
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۷۳۷
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۶۶۲
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۴۹۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۴۹۸
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۵۴۳
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۴۹۷
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۵۰۹
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۳۳۹
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۰۴
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۲۹۵
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۰۵
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۲۷۷
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۶۸
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۵۹
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۲۹۱
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۲۸۱
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۲۸۹
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۲۶۵
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۸۶
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۵۰
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۴۶۰
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۳۶۹
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۴۵
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۰۶
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۳۶۵
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۱۲
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۸۱
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۱۵
آزاد راه
آزاد راه
۱۹۹
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۲۷۸
بیمارستان
بیمارستان
۱۷۷
بن بست
بن بست
۱۸۰
چایخانه
چایخانه
۱۵۸
دستشویی
دستشویی
۱۵۳
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۵۱
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۳۷
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۱۷۳
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۱۸۰
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۰۴
استراحتگاه
استراحتگاه
۱۷۵
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۵۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۵۴
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۴۳
هتل
هتل
۱۷۰
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۵۴
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۱۹۰
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۴۰
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۱۹۳
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۳۵۰
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۳۴
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۰۰
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۳۴۷
مهمانسرا
مهمانسرا
۱۸۰
پارکینگ
پارکینگ
۱۶۲
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۱۶
پارک سوار
پارک سوار
۱۷۷
پارک سوار
پارک سوار
۱۷۴
پارک سوار
پارک سوار
۱۵۴
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۵۲
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۰۶
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۶۶
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۵۳
پایان شهر
پایان شهر
۱۴۳
پایان شهر
پایان شهر
۱۳۹
پایان تونل
پایان تونل
۱۴۰
پست امدادی
پست امدادی
۱۵۴
پست امدادی
پست امدادی
۱۴۲
غذاخوری
غذاخوری
۱۴۶
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۱۶۶
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۱۷
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۱۸۰
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۵۳
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۵۲
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۳۶
تونل
تونل
۱۳۷
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۴۳
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۱
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۳۸
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۲۱
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۱۹۴
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۱۷۹
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۰۸
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۲۵۸
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۲۴۶
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۰۳
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۱۹۱
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۲۷۷
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۲۸۲
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۳۶۶
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۲۹۹
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۳۳۷
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۲۷۷
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۲۷۶
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۲۸۹
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۳۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۲۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۱۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۹۷
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۵۵
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۰۵
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۴۷
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۳۹۴
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۵۱۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲۹۹
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲۷۵
ایست
ایست
۲۷۶
ایست
ایست
۲۷۹
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۲۷۸
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۲۸۷
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲۴۶
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۲۶۲
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۹۸
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۱۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۲۹۵
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۱۴
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۳۸
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۲۷۷
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۳۴۵
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۲۷۱
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۱۵
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۲۷۵
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۳۵
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۳۸۰
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۱۷
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۲۵۲
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۴۷
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۲۹۰
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۳۸
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۰۱
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۱۹
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۴۰۲
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۲۶۹
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۳۷۸
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۳۷
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۱۸۶
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۱۷۹
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۲۷۲
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۱۸۶
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۲۵۰
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۲۶۸
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۲۰
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۲۷۶
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۲۲
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۴۰
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۲۲
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۳۵۹
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۲۹۹
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۴۱
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۱۹۷
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۴۴
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۳۲۷
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۳۷
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۶۶
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۱۶۱
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۲۶۰
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۲۸۱
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۳۶
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۱۹۵
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۳۰
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۲۲
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۱۸۲
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۰۸
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۲۳
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۰۶
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۲۹۵
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۱۹۴۰
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۱۴
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۳۴
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۱۳
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۲۶۵
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۳۲
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۱۶
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۲۸۴
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۲۵۶
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۱۲
جریان همگرا
جریان همگرا
۱۷۹
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۱۹۵
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۲۶
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۱۹۶
مدرسه
مدرسه
۲۱۴
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۰۵۷
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۳۸۴
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۰۰
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۸۲
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۴۸
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۳۷۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۷۹
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۴۵
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۲۴۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۰۲
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۴۲
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۸۶
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۳۸۹
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۱۷
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۱۷۱
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۸
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۴۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۴۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۷
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۳۹۱
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۲۵۹
راننده معلول
راننده معلول
۲۱۸
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۳۲
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۷۵