تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۸۲۴
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۰۷۷
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۸۶۱
چاله
چاله
۸۸۸
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۷۲۰
دست انداز
دست انداز
۷۵۲
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۶۷۸
راه لغزنده
راه لغزنده
۶۲۳
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۶۲۶
خطر
خطر
۵۹۶
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۶۲۴
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۶۰۱
میدان
میدان
۵۹۵
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۸۷۵
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۰۱۱
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۶۴۹
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۹۷۷
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۹۵۰
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۵۴۳
پیچ به راست
پیچ به راست
۵۰۸
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۸۶۸
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۶۸۱
پل متحرک
پل متحرک
۵۳۶
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۵۱۲
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۷۸
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۵۰۰
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۴۳۹
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۴۷۹
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۴۴۰
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۵۳۸
تقاطع
تقاطع
۵۰۴
تقاطع
تقاطع
۴۳۰
تقاطع
تقاطع
۴۲۹
تقاطع
تقاطع
۴۰۵
تقاطع
تقاطع
۴۰۱
تقاطع
تقاطع
۴۱۱
تقاطع
تقاطع
۳۹۳
تقاطع
تقاطع
۴۰۱
تقاطع
تقاطع
۴۲۸
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۵۹۴
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۸۴۰
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۶۳۲
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۳۴۵
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۹۷۵
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۸۵۴
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۶۳۶
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۶۳۳
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۶۹۶
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۶۷۵
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۶۶۳
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۴۴۰
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۴۰۴
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۸۷
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۴۰۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۶۲
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۵۷
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۴۹
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۷۷
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۵۸
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۷۶
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۵۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۷۲
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۳۳
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۶۱۲
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۴۹۷
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۶۰۱
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۵۶۶
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۸۹
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۵۳۵
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۹۳
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۰۱
آزاد راه
آزاد راه
۲۵۸
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۳۹۰
بیمارستان
بیمارستان
۲۳۲
بن بست
بن بست
۲۳۵
چایخانه
چایخانه
۲۱۱
دستشویی
دستشویی
۲۰۳
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳۴۷
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۳۳۰
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۲۳۵
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۲۳۷
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۸۵
استراحتگاه
استراحتگاه
۲۳۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۲۷
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۰۴
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۰۵
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۵
هتل
هتل
۲۳۱
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۲۰۴
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۶۹
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۳۳۷
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۵۵
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۴۷۵
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۴۸
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۴۲۲
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۴۷۱
مهمانسرا
مهمانسرا
۲۳۶
پارکینگ
پارکینگ
۲۱۹
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۸۲
پارک سوار
پارک سوار
۲۳۹
پارک سوار
پارک سوار
۲۳۰
پارک سوار
پارک سوار
۲۱۰
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۹۹
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۷۴
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۱۸
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۹۶
پایان شهر
پایان شهر
۱۸۶
پایان شهر
پایان شهر
۱۷۹
پایان تونل
پایان تونل
۱۸۷
پست امدادی
پست امدادی
۲۰۱
پست امدادی
پست امدادی
۱۸۹
غذاخوری
غذاخوری
۱۹۰
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۲۳۸
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۸۹
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۲۴۴
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۲۱۰
تفرجگاه
تفرجگاه
۲۰۷
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۹۰
تونل
تونل
۱۸۴
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۹۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۰۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۸۸
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۸۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۸۹
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۳۱۸
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۶۲
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۲۴۷
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۳۰۰
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۳۴۸
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۴۹
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۸۱
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۶۷
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۳۷۶
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۳۷۰
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۴۸۶
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۹۷
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۴۵۸
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۳۶۴
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۳۶۶
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۸۳
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۳۱۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۵۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۳۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۱۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۳۳
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۴۱۶
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۴۶۵
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۵۴۱
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۶۸۶
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۸۱
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۵۶
ایست
ایست
۳۴۰
ایست
ایست
۳۳۳
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۳۶۱
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۳۷۴
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۳۰۸
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۳۴۱
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۵۱۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۰۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۷۶
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۸۵
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۳۰۳
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۳۷۱
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۴۵۱
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۳۶۲
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۹۸
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۳۴۸
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۹۱
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴۷۹
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۴۰۹
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۳۲۲
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۳۱۳
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۷۱
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۳۱۲
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۵۸
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۴۰۷
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۵۰۷
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۳۴۲
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۴۷۱
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۹۶
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۲۷
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲۲۹
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۳۴۲
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲۴۳
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۳۲۷
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۳۴۲
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۷۷
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۳۴۵
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۴۰۶
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۳۰۷
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۸۰
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۴۷۰
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۷۷
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۳۱۰
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۵۱
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۳۱۳
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۴۴۵
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۳۰۴
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۲۲۳
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۲۱۴
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۳۵۸
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۳۶۷
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۳۱۳
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۵۹
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۳۲۰
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۳۰۲
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۲۴۲
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۴۱۸
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۰۶
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۸۰
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۴۰۱
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۵۲۵
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۸۹
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۹۹
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۴۰۸
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۳۶۶
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۳۱۵
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۹۵
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۹۲
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۴۷
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۷۵
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۴۲
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۵۴
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۹۴
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۶۲
مدرسه
مدرسه
۲۷۲
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۳۳۰
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۵۰۹
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۲۹
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۸۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۴۹
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۵۱۳
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۸۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۵۳
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۳۴۱
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۱۸
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۳۷
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۹۹
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۵۰۰
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۸۸
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۲۲۹
پارک سوار
پارک سوار
۲۴۷
پارک سوار
پارک سوار
۲۳۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۳۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۰۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۰۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۰۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۱۳
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۵۱۳
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۳۲۵
راننده معلول
راننده معلول
۲۷۳
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۰۰
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۴۲