تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۵۰۴
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۹۰۱
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۷۲۸
چاله
چاله
۷۱۳
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۵۹۷
دست انداز
دست انداز
۶۲۸
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۵۵۳
راه لغزنده
راه لغزنده
۵۱۵
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۵۱۶
خطر
خطر
۴۹۱
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۵۲۷
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۴۹۶
میدان
میدان
۴۹۸
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۷۱۶
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۸۲۴
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۵۱۵
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۰۹
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۷۹۶
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۴۴۷
پیچ به راست
پیچ به راست
۳۹۳
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۷۲۰
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۵۷۰
پل متحرک
پل متحرک
۴۳۴
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۱۹
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۳۹۷
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۴۱۴
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۳۶۲
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۳۹۸
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۳۶۱
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴۳۱
تقاطع
تقاطع
۴۰۳
تقاطع
تقاطع
۳۵۰
تقاطع
تقاطع
۳۴۸
تقاطع
تقاطع
۳۳۲
تقاطع
تقاطع
۳۳۷
تقاطع
تقاطع
۳۴۲
تقاطع
تقاطع
۳۱۹
تقاطع
تقاطع
۳۲۹
تقاطع
تقاطع
۳۶۰
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۴۷۹
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۶۷۴
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۵۰۷
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۰۷۹
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۷۹۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۶۹۴
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵۲۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۵۲۳
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۵۷۵
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵۳۱
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۵۴۰
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۳۵۴
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۱۷
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۰۶
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۲۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۲۹۱
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۷۷
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۷۷
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۰۵
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۲۹۵
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۰۶
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۲۸۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۰۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۶۸
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۴۹۱
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۳۹۵
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۷۸
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۳۴
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۳۸۶
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۳۷
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۰۴
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۴۰
آزاد راه
آزاد راه
۲۱۴
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۳۰۶
بیمارستان
بیمارستان
۱۹۱
بن بست
بن بست
۱۹۲
چایخانه
چایخانه
۱۷۱
دستشویی
دستشویی
۱۶۴
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۶۸
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۶۱
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۱۸۹
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۱۹۹
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۲۱
استراحتگاه
استراحتگاه
۱۹۱
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۷۱
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۶
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۵۹
هتل
هتل
۱۸۳
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۶۵
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۰۳
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۵۳
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۰۵
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۳۷۶
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۵۶
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۲۳
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۳۷۹
مهمانسرا
مهمانسرا
۱۹۱
پارکینگ
پارکینگ
۱۷۱
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۳۰
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۸
پارک سوار
پارک سوار
۱۸۶
پارک سوار
پارک سوار
۱۶۴
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۶۱
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۲۲
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۷۴
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۶۱
پایان شهر
پایان شهر
۱۵۱
پایان شهر
پایان شهر
۱۴۶
پایان تونل
پایان تونل
۱۴۸
پست امدادی
پست امدادی
۱۶۳
پست امدادی
پست امدادی
۱۴۹
غذاخوری
غذاخوری
۱۵۳
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۱۷۹
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۳۹
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۱۹۵
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۶۲
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۶۱
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۴۳
تونل
تونل
۱۴۴
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۴۹
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۴
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۷
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۹
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۴۵
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۳۸
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۰۹
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۱۹۱
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۲۶
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۲۷۸
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۲۶۶
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۲۱
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۰۷
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۲۸۸
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۲۹۴
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۳۷۹
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۱۱
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۳۵۵
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۲۸۹
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۲۸۶
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۰۶
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۴۵
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۵۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۳۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۱۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۶۹
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۲۴
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۶۱
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۴۱۹
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۵۳۸
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۱۹
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۲۹۱
ایست
ایست
۲۸۵
ایست
ایست
۲۸۸
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۲۹۰
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۲۹۹
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲۵۴
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۲۷۵
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۲۵
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۲۶
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۱۱
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۳۰
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۵۰
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۲۹۵
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۳۷۱
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۲۸۶
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۳۱
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۲۸۹
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۴۴
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴۰۱
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۳۹
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۲۶۲
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۵۵
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۰۳
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۵۱
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۱۰
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۳۳
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۴۲۶
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۲۸۳
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۴۰۲
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۵۱
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۱۹۷
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۱۸۸
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۲۸۷
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۱۹۵
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۲۶۶
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۲۸۶
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۳۴
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۲۹۰
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۴۱
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۵۳
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۳۱
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۳۸۲
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۱۳
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۵۳
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۰۹
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۵۶
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۳۴۸
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۴۴
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۷۱
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۱۷۰
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۲۸۰
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۳۰۱
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۴۸
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۰۳
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۴۴
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۳۴
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۱۹۱
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۳۱
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۴۱
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۱۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳۰۹
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۰۱۲
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۲۸
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۴۷
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۳۴
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۲۸۳
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۴۶
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۲۶
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۱۲
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۲۷۲
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۲۷
جریان همگرا
جریان همگرا
۱۸۹
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۰۳
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۳۸
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۰۸
مدرسه
مدرسه
۲۲۹
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۱۱۲
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴۱۱
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۳۱
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۰۶
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۶۶
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۴۰۷
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۰۳
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۶۹
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۲۶۱
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۲۹
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۵۹
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۱۱
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۴۲۱
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۳۱
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۱۸۴
پارک سوار
پارک سوار
۲۰۲
پارک سوار
پارک سوار
۱۹۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۹۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۶
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۲
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۴۲۵
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۲۷۰
راننده معلول
راننده معلول
۲۳۰
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۴۴
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۹۹