تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۲۵۵۵
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۴۱۵
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۱۱۰۰
چاله
چاله
۱۱۱۸
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۸۹۲
دست انداز
دست انداز
۹۳۶
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۸۵۰
راه لغزنده
راه لغزنده
۷۷۲
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۷۶۵
خطر
خطر
۷۳۹
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۷۵۷
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۷۴۲
میدان
میدان
۷۳۹
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۱۱۳۱
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۲۸۷
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۷۹۱
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۲۶۲
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۱۹۸
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۶۶۲
پیچ به راست
پیچ به راست
۶۱۱
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۱۱۵۴
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۸۸۳
پل متحرک
پل متحرک
۶۵۷
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۶۲۶
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۵۷۳
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۶۱۲
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۵۳۵
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۶۰۲
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۵۴۲
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۶۶۷
تقاطع
تقاطع
۶۱۰
تقاطع
تقاطع
۵۲۸
تقاطع
تقاطع
۵۰۶
تقاطع
تقاطع
۴۸۹
تقاطع
تقاطع
۴۸۹
تقاطع
تقاطع
۵۰۰
تقاطع
تقاطع
۴۹۰
تقاطع
تقاطع
۴۹۸
تقاطع
تقاطع
۵۲۹
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۷۵۸
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۱۱۷۷
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۸۴۵
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۹۶۳
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۴۰۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۱۱۴۳
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۸۲۹
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۸۲۹
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۹۷۲
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۹۰۳
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۹۰۲
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۵۶۱
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۵۱۳
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۵۰۰
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۵۱۶
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۴۵۱
عبور اطفال
عبور اطفال
۴۴۴
عبور اطفال
عبور اطفال
۴۲۶
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۴۶۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۴۳۹
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۴۶۳
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۴۲۷
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۴۵۶
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۴۱۹
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۸۳۳
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۶۴۸
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۸۲۰
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۷۴۲
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۵۰
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۷۶
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۵۴۵
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۴۰۷
آزاد راه
آزاد راه
۳۴۶
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۵۴۹
بیمارستان
بیمارستان
۳۰۳
بن بست
بن بست
۳۰۱
چایخانه
چایخانه
۲۷۳
دستشویی
دستشویی
۲۶۱
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۷۲
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۶۲
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۳۱۲
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۳۲۰
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۳۸۰
استراحتگاه
استراحتگاه
۳۱۹
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۹۷
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۶۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۶۳
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۴۱
هتل
هتل
۲۹۲
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۲۶۱
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۳۵۹
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۴۸۰
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۳۶۲
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۶۹۴
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۶۲۶
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۶۲۱
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۶۶۵
مهمانسرا
مهمانسرا
۳۲۸
پارکینگ
پارکینگ
۲۸۱
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۳۹۴
پارک سوار
پارک سوار
۳۲۶
پارک سوار
پارک سوار
۳۱۰
پارک سوار
پارک سوار
۲۸۴
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۲۷۰
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۳۹۱
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۹۴
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۶۱
پایان شهر
پایان شهر
۲۴۶
پایان شهر
پایان شهر
۲۲۸
پایان تونل
پایان تونل
۲۴۲
پست امدادی
پست امدادی
۲۵۶
پست امدادی
پست امدادی
۲۴۱
غذاخوری
غذاخوری
۲۴۳
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۳۳۳
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۴۳۱
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۳۳۶
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۲۸۲
تفرجگاه
تفرجگاه
۲۶۷
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۲۴۳
تونل
تونل
۲۳۷
ورود به شهر
ورود به شهر
۲۵۳
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۵۷
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۴۳
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۳۷
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۳۱
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۴۴۵
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۳۶۴
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۳۲۸
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۴۳۷
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۴۹۸
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۷۷
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۳۹۰
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۳۵۴
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۴۷۲
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۴۵۵
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۶۳۰
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۵۰۴
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۵۹۸
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۴۷۴
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۴۵۶
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۴۸۹
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۴۱۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۶۳۴
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۷۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۳۷
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۳۲
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۵۶۸
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۶۲۷
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۷۲۱
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۹۳۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۵۱۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۴۶۷
ایست
ایست
۴۳۸
ایست
ایست
۴۱۱
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۴۷۴
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۴۹۴
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۳۹۹
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۴۶۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۷۳۰
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۵۴۵
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۵۰۹
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۵۰۷
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۳۹۷
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۵۲۴
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۶۴۰
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۴۹۹
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۴۹۵
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۴۹۷
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۳۹۱
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۶۷۴
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۵۶۰
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۴۳۰
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۴۰۷
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۵۱۶
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۴۲۷
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۳۳۶
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۵۷۷
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۷۲۳
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۴۶۳
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۶۷۷
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۴۰۹
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۹۹
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۲۹۴
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۴۵۹
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۳۱۴
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۴۵۲
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۴۹۲
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۳۷۴
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۴۷۱
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۵۵۵
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۴۰۵
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۳۷۲
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۶۶۳
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۵۲۴
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۴۲۷
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۳۲۷
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۴۲۰
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۶۳۳
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۴۲۰
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۲۸۷
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۲۷۳
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۴۹۳
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۵۱۷
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۴۴۱
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۳۳۶
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۴۳۰
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۴۰۰
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۳۱۴
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۵۷۳
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۴۱۸
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۵۷
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۵۰۸
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۳۱۵۸
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۴۰۲
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۳۹۱
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۵۷۹
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۵۱۴
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۴۱۴
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۳۸۷
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۵۵۱
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴۷۵
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۶۶
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۱۹
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۳۴۲
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۳۷۷
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۳۵۳
مدرسه
مدرسه
۳۴۳
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۶۹۱
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۷۱۶
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۷۹۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۳۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۸۴
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۷۵۰
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۵۳۹
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۴۸۸
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۴۹۶
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۶۰۱
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۶۵
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۵۳
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۷۱۷
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۳۸۹
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۳۱۱
پارک سوار
پارک سوار
۳۲۶
پارک سوار
پارک سوار
۳۰۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۹۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۵۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۶۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۴۹
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۳۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۵۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۵۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۸۲
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۶۸۸
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۴۰۹
راننده معلول
راننده معلول
۳۳۵
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۸۰
خودرو طویل
خودرو طویل
۴۴۴