تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه کانون آموزشگاه های کشور

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۱۶۲۴
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۹۷۰
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۷۷۶
چاله
چاله
۷۶۱
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۶۳۴
دست انداز
دست انداز
۶۶۷
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۶۰۲
راه لغزنده
راه لغزنده
۵۵۴
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۵۶۱
خطر
خطر
۵۳۲
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۵۶۱
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۵۳۳
میدان
میدان
۵۲۶
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۷۵۷
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۸۶۲
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۵۷۲
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۵۴
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۸۳۳
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۴۸۷
پیچ به راست
پیچ به راست
۴۲۳
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۷۶۸
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۶۱۰
پل متحرک
پل متحرک
۴۶۸
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۵۰
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۴۲۵
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۴۴۲
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۳۹۰
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۴۳۰
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۳۸۴
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۴۷۰
تقاطع
تقاطع
۴۳۷
تقاطع
تقاطع
۳۷۲
تقاطع
تقاطع
۳۷۰
تقاطع
تقاطع
۳۵۵
تقاطع
تقاطع
۳۵۷
تقاطع
تقاطع
۳۶۱
تقاطع
تقاطع
۳۴۳
تقاطع
تقاطع
۳۵۵
تقاطع
تقاطع
۳۸۵
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۵۲۰
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۷۳۰
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۵۴۸
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۱۶۱
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۸۳۲
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۷۲۹
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۵۴۱
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۵۴۷
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۵۹۹
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۵۴۵
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۵۶۶
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۳۷۷
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۴۸
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۳۳۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۴۸
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۳۰۶
عبور اطفال
عبور اطفال
۳۰۰
عبور اطفال
عبور اطفال
۲۹۷
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۲۴
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۳۱۱
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۳۱۷
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۲۹۷
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۳۱۴
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۲۸۱
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۵۱۲
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۴۰۶
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۵۰۰
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۴۵۷
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۱۰
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۴۵۹
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۳۱۷
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۲۴۷
آزاد راه
آزاد راه
۲۲۴
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۳۱۲
بیمارستان
بیمارستان
۱۹۴
بن بست
بن بست
۱۹۶
چایخانه
چایخانه
۱۷۶
دستشویی
دستشویی
۱۶۷
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۷۹
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۲۶۴
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۱۹۳
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۲۰۵
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۲۲۸
استراحتگاه
استراحتگاه
۱۹۷
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۸۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۷
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۶۶
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۱۵۹
هتل
هتل
۱۹۰
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۱۶۹
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۲۱۳
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۲۶۳
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۲۱۱
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۳۹۳
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۳۶۸
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۳۲۷
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۳۸۴
مهمانسرا
مهمانسرا
۲۰۲
پارکینگ
پارکینگ
۱۷۶
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۲۳۴
پارک سوار
پارک سوار
۱۹۳
پارک سوار
پارک سوار
۱۹۲
پارک سوار
پارک سوار
۱۶۸
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۱۶۵
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۲۲۶
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۷۴
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۱۶۵
پایان شهر
پایان شهر
۱۵۳
پایان شهر
پایان شهر
۱۴۸
پایان تونل
پایان تونل
۱۴۹
پست امدادی
پست امدادی
۱۶۵
پست امدادی
پست امدادی
۱۵۲
غذاخوری
غذاخوری
۱۵۵
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۱۹۳
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۲۴۷
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۱۹۳
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۱۷۶
تفرجگاه
تفرجگاه
۱۶۹
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۱۴۶
تونل
تونل
۱۵۰
ورود به شهر
ورود به شهر
۱۵۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۹
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۶
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۱۵۱
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۲۴۹
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۲۱۳
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۱۹۶
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۲۳۸
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۲۸۷
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۲۷۰
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۲۳۴
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۲۱۷
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۳۱۰
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۳۱۷
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۴۱۵
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۳۳۰
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۳۷۶
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۳۰۷
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۳۰۳
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۳۲۲
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۲۵۷
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۶۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۴۹
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۳۲۲
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۲۸۶
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۳۳۹
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۷۷
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۴۳۰
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۵۶۴
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۲۶
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۳۰۰
ایست
ایست
۳۳۸
ایست
ایست
۳۲۳
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۳۰۳
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۳۱۵
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۲۷۲
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۲۸۹
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۳۷
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۳۳
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۳۲۶
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۳۴۵
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۲۶۱
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۳۰۹
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۴۰۸
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۳۰۸
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۳۴۶
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۳۰۱
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۲۵۷
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۴۲۷
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۳۵۷
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۲۷۶
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۲۶۸
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۳۱۹
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۲۶۲
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۲۱۹
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۳۴۴
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۴۴۸
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۲۹۸
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۴۱۱
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۲۶۲
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۲۰۴
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۱۹۷
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۳۰۱
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۲۱۲
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۲۷۲
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۳۰۳
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۲۴۸
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۳۱۸
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۳۵۴
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۲۶۵
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۲۴۴
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۳۹۳
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۳۳۱
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۲۵۸
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۲۲۲
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۲۶۷
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۳۵۴
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۲۶۱
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۱۷۸
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۱۷۳
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۲۸۶
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۳۱۰
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۲۵۵
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۲۱۴
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۲۴۸
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۲۳۸
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۱۹۹
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۳۳۵
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۵۰
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۲۲۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۳۴۴
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۲۲۸۳
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۲۴۳
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۲۵۱
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۳۴۳
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۲۹۲
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۲۵۳
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۲۳۰
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۳۱۴
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۲۸۸
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۲۹
جریان همگرا
جریان همگرا
۲۰۱
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۲۱۸
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۲۵۰
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۲۲۸
مدرسه
مدرسه
۲۴۴
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۱۹۲
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۴۲۷
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۶۹
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۳۱۹
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۲۷۶
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۴۲۴
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۳۱۵
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۲۷۴
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۲۶۷
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۴۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۲۶۵
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۳۱۹
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۴۴۲
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۲۳۷
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۱۸۷
پارک سوار
پارک سوار
۲۰۸
پارک سوار
پارک سوار
۱۹۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۰۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۸۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۶۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۵۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۱۷۷
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۴۴۰
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۲۸۰
راننده معلول
راننده معلول
۲۳۴
خودرو طویل
خودرو طویل
۲۵۱
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۰۳