آموزش نحوه صحیح سوار شدن به خودرو،تنظیم صندلی و پشت سری و آینه ها


این بخش نحوه صحیح سوار شدن به خودرو را آموزش میدهد.  همچنین شما را با نحوه صحیح تنظیم صندلی وتنظیم پشت سری وآینه ها آشنا میکند.