آیین نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی


آیین نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی

آموزش تعریف اتومبیل،راننده،ظرفیت خودرو و مدارک مورد نیاز وسایل نقلیه

آموزش تعریف اتومبیل،راننده،ظرفیت خودرو و مدارک مورد نیاز وسایل نقلیه

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلوهای انتخاب مسیر در رانندگی

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلوهای انتخاب مسیر در رانندگی

آموزش شکل، رنگ و ابعاد انواع خطوط در طول راه ها و محل به کارگیری آنها

آموزش شکل، رنگ و ابعاد انواع خطوط در طول راه ها و محل به کارگیری آنها

معرفی انواع خطوط هاشور، خطوط زیگزاگ، خطوط پارک و خطوط شطرنجی

معرفی انواع خطوط هاشور، خطوط زیگزاگ، خطوط پارک و خطوط شطرنجی

معرفی انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی و کار برد هر یک از آنها در معابر

معرفی انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی و کار برد هر یک از آنها در معابر

معرفی انواع پرچم و آموزش مفاهیم و انواع علائم دست پلیس و رانندگان

معرفی انواع پرچم و آموزش مفاهیم و انواع علائم دست پلیس و رانندگان

توضیح نحوه صحیح دور زدن با وسیله نقلیه در معابر و حرکت با دنده عقب

توضیح نحوه صحیح دور زدن با وسیله نقلیه در معابر و حرکت با دنده عقب

آموزش تعاریف ایستادن، توقف، محل ایستادن ، محل توقف و چگونگی توقف

آموزش تعاریف ایستادن، توقف، محل ایستادن ، محل توقف و چگونگی توقف

آشنایی با ماده های قانونی 161 و 162 آیین نامه راهنمایی و رانندگی

آشنایی با ماده های قانونی 161 و 162 آیین نامه راهنمایی و رانندگی

آموزش نحوه پارک دوبل و شیوه صحیح پارک کردن در سرازیری و سربالایی

آموزش نحوه پارک دوبل و شیوه صحیح پارک کردن در سرازیری و سربالایی

آشنایی با تعاریف و انواع راه ها، آزاد راه ها، بزرگراه ها، خیابان ها،کوچه و ...

آشنایی با تعاریف و انواع راه ها، آزاد راه ها، بزرگراه ها، خیابان ها،کوچه و ...

آشنایی با انواع گواهینامه رانندگی و چگونگی اعمال نمره های منفی گواهینامه

آشنایی با انواع گواهینامه رانندگی و چگونگی اعمال نمره های منفی گواهینامه

آشنایی با شرایط انواع راه ها و چگونگی رانندگی در راه ها و معابر مختلف

آشنایی با شرایط انواع راه ها و چگونگی رانندگی در راه ها و معابر مختلف

آشنایی با عوامل خطر ساز و تاثیرات جانبی مواد مخدر در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطر ساز و تاثیرات جانبی مواد مخدر در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطرساز و عوامل تشدید دهنده خیرگی در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطرساز و عوامل تشدید دهنده خیرگی در حین رانندگی

آشنایی با خطرات ناشی از سرعت بالا و چگونگی بروز حوادث ناشی از آن

آشنایی با خطرات ناشی از سرعت بالا و چگونگی بروز حوادث ناشی از آن

آشنایی با سرعت، سرعت مطمئنه و سرعت مجاز در راه های مختلف

آشنایی با سرعت، سرعت مطمئنه و سرعت مجاز در راه های مختلف

آموزش سبقت گرفتن، نحوه سبقت مجاز وسایل نقلیه و مکان های مجاز سبقت

آموزش سبقت گرفتن، نحوه سبقت مجاز وسایل نقلیه و مکان های مجاز سبقت

ماده 135 آیین نامه راهنمایی و رانندگی محل سبقت مجاز و سبقت غیر مجاز

ماده 135 آیین نامه راهنمایی و رانندگی محل سبقت مجاز و سبقت غیر مجاز

بند 34 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مرتبط با سیستم روشنایی خودرو

بند 34 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مرتبط با سیستم روشنایی خودرو

آشنایی با تعریف، مفاهیم و مباحث انواع حق تقدم عبور در عبور و مرور

آشنایی با تعریف، مفاهیم و مباحث انواع حق تقدم عبور در عبور و مرور

آشنایی با حق تقدم عبور در راه های فرعی و اصلی و حق تقدم عبور در دور زدن

آشنایی با حق تقدم عبور در راه های فرعی و اصلی و حق تقدم عبور در دور زدن

جدول و شرایط اعمال نمرات منفی گواهینامه در صورت بروز تخلفات رانندگی

جدول و شرایط اعمال نمرات منفی گواهینامه در صورت بروز تخلفات رانندگی

حق تقدم عبور در مسیر های مسدود، کوهستانی و اعمال مجاز انواع وسایل نقلیه

حق تقدم عبور در مسیر های مسدود، کوهستانی و اعمال مجاز انواع وسایل نقلیه

قوانین و مقررات مربوط به گردش و نحوه گردش به چپ و گردش به راست

قوانین و مقررات مربوط به گردش و نحوه گردش به چپ و گردش به راست

آشنایی با چگونگی رعایت فاصله ایمنی ، فاصله طولی و تشخیص زمان توقف

آشنایی با چگونگی رعایت فاصله ایمنی ، فاصله طولی و تشخیص زمان توقف

استفاده کنندگان آسیب پذیر چه کسانی هستند و چگونگی تشخیص آنها

استفاده کنندگان آسیب پذیر چه کسانی هستند و چگونگی تشخیص آنها

توجه به کودکان حین رانندگی و آشنایی با پلیس مدرسه

توجه به کودکان حین رانندگی و آشنایی با پلیس مدرسه

وظایف رانندگان در مواجه با دوچرخه سواران، موتورسواران و حرکت گله

وظایف رانندگان در مواجه با دوچرخه سواران، موتورسواران و حرکت گله

عوامل موثر در تصادفات و برخورد قانونی در مقابل مقصر تصادفات

عوامل موثر در تصادفات و برخورد قانونی در مقابل مقصر تصادفات

مجازات رانندگانی که در کمک به مصدومین تصادف، کوتاهی می کنند چیست؟

مجازات رانندگانی که در کمک به مصدومین تصادف، کوتاهی می کنند چیست؟

قوانین تصادفات، وسایل موردنیاز در تصادفات و اطلاعات مربوط به تصادفات

قوانین تصادفات، وسایل موردنیاز در تصادفات و اطلاعات مربوط به تصادفات

نحوه رانندگی در شرایط یخبندان و شرایط مختلف دیگر

نحوه رانندگی در شرایط یخبندان و شرایط مختلف دیگر

معرفی کارت شناسایی خودرو و مدارک ضروری مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه

معرفی کارت شناسایی خودرو و مدارک ضروری مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه

نحوه رانندگی در شرایط بارانی، مه، هوای طوفانی و هوای گرم

نحوه رانندگی در شرایط بارانی، مه، هوای طوفانی و هوای گرم

راه ها و نکات کلیدی در هنگام رانندگی در آزادراه ها و بزرگراه ها

راه ها و نکات کلیدی در هنگام رانندگی در آزادراه ها و بزرگراه ها

نحوه برخورد با ترکیدگی لاستیک، تصادفات و کمک به اتومبیل های آتش گرفته

نحوه برخورد با ترکیدگی لاستیک، تصادفات و کمک به اتومبیل های آتش گرفته

قوانین مختلف راهنمایی و رانندگی و تخلفات مربوطه

قوانین مختلف راهنمایی و رانندگی و تخلفات مربوطه

چگونگی بارگیری اصولی خودرو، انواع یدک کشی وسایل نقلیه و روش صحیح آن

چگونگی بارگیری اصولی خودرو، انواع یدک کشی وسایل نقلیه و روش صحیح آن

آموزش نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم علائم و تابلوها راهنمایی و رانندگی

آموزش نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم علائم و تابلوها راهنمایی و رانندگی

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلو های هشدار دهنده یا اخطاری

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلو های هشدار دهنده یا اخطاری

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلو های بازدارنده یا انتظامی

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلو های بازدارنده یا انتظامی

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

آشنایی با نام، عنوان، رنگ، شکل و مفهوم تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری