آموزشگاه راهنمایی و رانندگی نبرد

آدرس کانال تلگرام آموزشگاه موتورسیکلت نبرد:
amozeshgah_nabard@ 
هنرجویان گرامی ، ضمن عرض خیرمقدم لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
* حضور و غیاب شما ابتدا و انتهای کلاس و در دو مرحله انجام میشود . راس ساعت تعیین شده در کلاس آنلاین شوید
 و به هیچ عنوان غیبت نکنید. 

* تعداد جلسات تئوری جمعاً ۵ جلسه است 
کهدر صورت غیبت در هریک از جلسات ،امکان ادامه دوره آموزشی در مراحل بعدی وجود ندارد.

*هنرجویانی که درجلسه اول کلاس ایین نامهحضور نیابند
به طور خودکار از ادامه دوره آموزشی حذف شده و باید برای تعیین نوبت جدید با آموزشگاه تماس بگیرند.
اطلاعیه
بنا بر دستور پلیس راهور ناجا تمامی کلاسهای مجازی لغو گردیده است. جهت اخذ نوبت کلاسهای حضوری آیین نامه با آموزشگاه تماس بگیرید.