آموزشگاه راهنمایی و رانندگی نبرد

اطلاعیه
بنا بر دستور پلیس راهور ناجا تمامی کلاسهای مجازی لغو گردیده است. جهت اخذ نوبت کلاسهای حضوری آیین نامه با آموزشگاه تماس بگیرید.
هنرجویان گرامی ، ضمن عرض خیرمقدم لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
* حضور و غیاب شما ابتدا و انتهای کلاس و در دو مرحله انجام میشود . راس ساعت تعیین شده در کلاس آنلاین شوید
 و به هیچ عنوان غیبت نکنید. 

* تعداد جلسات تئوری جمعاً ۵ جلسه است 
کهدر صورت غیبت در هریک از جلسات ،امکان ادامه دوره آموزشی در مراحل بعدی وجود ندارد.

*هنرجویانی که درجلسه اول کلاس ایین نامهحضور نیابند
به طور خودکار از ادامه دوره آموزشی حذف شده و باید برای تعیین نوبت جدید با آموزشگاه تماس بگیرند.
آدرس کانال تلگرام آموزشگاه موتورسیکلت نبرد:
amozeshgah_nabard@