آموزشگاه راهنمایی و رانندگی صادقی

مهدی فلاح

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

علی علیپور

نوع گواهینامه :

خودرو سواری (پایه سه)

نوع تدریس :

آیین نامه

غفار رجبی

نوع گواهینامه :

موتور سیکلت

نوع تدریس :

فنی