آموزشگاه راهنمایی و رانندگی صبا

کلاس آیین نامه۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ضمن عرض خیر مقدم به هنرجویان گرامی کلاس آیینامه آن لاین روز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ راس ساعت ۱۲ ظهر برگزار میگردد هرگونه مشکل را با شماره ۸۸۴۱۱۹۷۳در میان بگذارید       عرض تشکر
موضوع : کلاس آیین نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
ضمن عرض خیر مقدم به هنرجویان محترم کلاس آیین نامه آن لاین آموزشگاه از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰راس ساعت ۱۴ شروع میشود.هرگونه مشکل را با شماره تماس۸۸۴۱۱۹۷۳در میان بگذارید    عرض تشکر
اطلاعیه
هنرجویان گرامی پس از اتمام کلاس ها ی آیین نامه به آموزشگاه مراجعه فرمایید