آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مریخ

درباره ما
آموزشگاه رانندگی مریخ با بیش از نیم قرن تجربه در خدمت هنرآموزان گرامی می باشد.
خودروهای آموزش و آزمون فقط تیبا و ساینا می باشد.