آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مریخ

آزمون آیین نامه و عملی شهر
هنرآموزان بعداز گذراندن کامل جلسات تئوری و عملی شهر و دریافت فرم کاردکس از آموزشگاه میتوانند در آزمون آیین نامه شرکت نمایند و بعداز قبولی در این آزمون می توانند در آزمون عملی شهر شرکت نمایند
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی:
در صورت غیبت در هر جلسه تئوری ،جلسه جبرانی حدود ۲ الی ۳ ماه دیگر دایر می گردد و امکان شرکت در جلسات راننگی شهر هم  وجود ندارد.
لطفا  راس ساعت و بدون تاخیر در جلسات تئوری آنلاین شوید .
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی توجه فرمایید در صورت غیبت در جلسه اول آیین نامه بطور خودکار از دوره حذف شده و امکان شرکت در باقی جلسات را نخواهید داشت.
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی حضور در هر ۸ جلسه تئوری الزامیست.غیبت در هر جلسه مانع از تعیین جلسات عملی شهر خواهد شد.
آموزشگاه رانندگی مریخ حوالی سال ۱۳۴۹ شمسی به هدف خدمت به شما عزیزان تاسیس گردیده است.