آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مریخ

آموزشگاه رانندگی مریخ حوالی سال ۱۳۴۹ شمسی به هدف خدمت به شما عزیزان تاسیس گردیده است.
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی حضور در هر ۸ جلسه تئوری الزامیست.غیبت در هر جلسه مانع از تعیین جلسات عملی شهر خواهد شد.
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی توجه فرمایید در صورت غیبت در جلسه اول آیین نامه بطور خودکار از دوره حذف شده و امکان شرکت در باقی جلسات را نخواهید داشت.
اطلاعیه
هنرآموزان گرامی:
در صورت غیبت در هر جلسه تئوری ،جلسه جبرانی حدود ۲ الی ۳ ماه دیگر دایر می گردد و امکان شرکت در جلسات راننگی شهر هم  وجود ندارد.
لطفا  راس ساعت و بدون تاخیر در جلسات تئوری آنلاین شوید .
آزمون آیین نامه و عملی شهر
هنرآموزان بعداز گذراندن کامل جلسات تئوری و عملی شهر و دریافت فرم کاردکس از آموزشگاه میتوانند در آزمون آیین نامه شرکت نمایند و بعداز قبولی در این آزمون می توانند در آزمون عملی شهر شرکت نمایند