آموزشگاه راهنمایی و رانندگی بهار

تذکرات مهم جهت بهبود ورفع نقایص وجلوگیری از اتلاف وقت در طول دوره آموزش و آزمون
۱-شرکت در کلاس های رانندگی مستلزم گذراندن کامل ۸ جلسه تئوری میباشد.

۲-در صورت غیبت در جلسه اول آئین نامه از کل دوره حذف خواهید شد.

۳-جهت کنسل کردن برنامه رانندگی ۲۴ ساعت قبل به آموزشگاه اطلاع دهید.

۴-اعتبار قرارداد از تاریخ ثبت نام یکسال میباشد.

۵-جهت شرکت در آزمون ها همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی و پرونده الزامیست.