آموزشگاه راهنمایی و رانندگی هدی

بذنامه کلاسهای شهری:
هنرجویان گرامی بعد از گذراندن کلاس های آنلاین آیین نامه و فنی اگر در این کلاسها غیبت نداشته اید برای گرفتن کلاسهای شهری هر روز از ساعت۱۴ الی۱۸ به آموزشگاه مراجعه کنید.
گرفتن کلاس های شهری
هنرجویان گرامی که کلاس های آنلاین خود را بدون غیبت گذرانده اند برای گرفتن کلاس های شهری روزهای زوج از ساعت ۱۴ الی ۱۸و روزهای فرد از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ به آموزشگاه مراجعه کنند.
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@

کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید.      ranandegi_hoda@