آموزشگاه راهنمایی و رانندگی هدی

کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید.      ranandegi_hoda@
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@
کانال تلگرامی اموزشگاه رانندگی هدی لطفا جهت ارتباط عضو کانال شوید. ranandegi_hoda@

گرفتن کلاس های شهری
هنرجویان گرامی که کلاس های آنلاین خود را بدون غیبت گذرانده اند برای گرفتن کلاس های شهری روزهای زوج از ساعت ۱۴ الی ۱۸و روزهای فرد از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ به آموزشگاه مراجعه کنند.
بذنامه کلاسهای شهری:
هنرجویان گرامی بعد از گذراندن کلاس های آنلاین آیین نامه و فنی اگر در این کلاسها غیبت نداشته اید برای گرفتن کلاسهای شهری هر روز از ساعت۱۴ الی۱۸ به آموزشگاه مراجعه کنید.
گرفتن کلاس های شهری
هنرجویان گرامی برای گرفتن برنامه شهری از آموزشگاه اگر غیبت ندارید و تسویه کرده اید هر روز از ساعت ۱۴ الی۱۸ میتوانید به آموزشگاه مراجعه کنید و اگر غیبت دارید یک روز قبل از غیبت از آموزشگاه با شما تماس خواهند گرفت و بعد از گذراندن غیبت میتوانید برای برنامه شهری اقدام کنید.
هنرجویانی که تسویه نکرده اند در همون ساعات میتوانند به آموزشگاه مراجعه و تسویه کنند و برنامه شهری را از آموزشگاه دریافت کنند.