آموزشگاه راهنمایی و رانندگی فردوس

آموزشگاه رانندگی فردوس
اطلاعیه
هنرجویان محترم حضور درتمام کلاسهای تئوری الزامیست و غیبت شما مانع از تعیین کلاسهای عملی خواهد بود
اطلاعیه ۱
غیبت در جلسه اول آیین نامه به منظور حذف از آن دوره می‌باشد 
اطلاعیه ۲
لطفا پس از پایان کلاسهای تئوری جهت ادامه مراحل با پوشه به آموزشگاه مراجعه فرمایید 
اطلاعیه ۳
روزهای آزمون این آموزشگاه  ۱ شنبه و ۳شنبه و ۵ شنبه 
می باشد 
اطلاعیه ۴
در روزهای آزمون ( آیین نامه یا عملی ) حتما اصل شناسنامه همراه داشته باشید