آموزشگاه راهنمایی و رانندگی دریا

حضور الزامی
هنرجویان محترم حضور درتمام کلاسهای تئوری الزامیست و غیبت شما مانع از تعیین کلاسهای عملی خواهد بود
اطلاعیه
لطفا پس از پایان کلاسهای تئوری جهت ادامه مراحل به آموزشگاه مراجعه فرمایید 
امتحان آیین نامه
قابل توجه هنرجویان محترم امتحان آیین نامه بعد از گذراندن ۸ جلسه کلاس تئوری و ۱۲ جلسه عملی شهر در صورت تحویل دادن پرونده به آموزشگاه در روزهای زوج (شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه) مجاز به امتحان هستند.