آموزشگاه راهنمایی و رانندگی میلاد

درباره ما
آموزشگاه رانندگی میــــلاد

* افتخار ما سابقه ماست *
 سابقه درخشان ارائه خدمات هرچه بهتر
 در اولین آموزشگاه رانندگی منطقه به شهروندان عزیز


دارای کادر مربیان مجرب خانـم و آقــا
خودروهای آموزشی تیبا و مدل بالا
انجام کلیه امور آموزش و آزمایش تا اخذ گواهینامه
آموزش افراد گواهینامه دار جهت کسب مهارت تکمیلی 
دریافت هزینه آموزش در چند مرحله از هنرجویان گرامی
ثبت نام افراد کم سواد و بی سواد با حداقل ۳۰ سال سن