آموزشگاه راهنمایی و رانندگی میلاد

تسلیت شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س)

گر نگاهی به ما کند زهرا
دردها را دوا کند زهرا
بر دل وجان ما صفا بخشد
گوشه چشمی به ما کند زهرا
کم مخواه از عطای بسیارش
کآنچه خواهی عطا کند زهرا
شهادت حضرت زهرا تسلیت باد
آموزشگاه رانندگی میلاد
لزوم گذراندن کلاسهای تئوری بدون غیبت
هنرجویان گرامی :

شرط برداشتن کلاسهای رانندگی پس از آیین نامه و ادامه دوره و یا صدور کاردکس جهت شرکت در امتحان (برای آن دسته از هنرجویانی که کلاسهای رانندگی خود را قبل از آیین نامه طی نموده اند)، شرکت در تمامی کلاسهای تئوری بدون غیبت میباشد.
در صورت غیبت در هر یک از کلاسهای تئوری هنرجو باید پس از اتمام دوره کلاسهای آن هفته با آموزشگاه هماهنگ نموده و همان جلسه ای را که غیبت نموده است در هفته های بعدی بگذراند و پس از آن مجاز به ادامه روند آموزشی و یا شرکت در امتحانات خواهد بود.

تذكرات خیلی مهم برای متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی :
مراحل اخذ گواهینامه رانندگی :
Ø     تکمیل مدارک و ثبت در آموزشگاه و مراجعه به پزشک طرف قرارداد راهگشا.
Ø     جهت تکمیل پرونده بعد از تایید توسط پزشک بصورت تلفنی به آموزشگاه اطلاع دهید .
Ø     شرکت در ۸ جلسه کلاس تئوری شامل ۶ جلسه کلاس آیین نامه و ۲ جلسه کلاس فنی
     ( پس از جلسه پایانی آموزش تئوری با مراجعه حضوری هنرجو کلاسهای رانندگی برنامه ریزی میگردد)
Ø     شرکت در ۱۲ جلسه کلاس آموزش رانندگی
     ( پس از پایان آخرین جلسه رانندگی مراجعه به آموزشگاه جهت ثبت گواهی آموزش)
Ø     تکمیل مدارک جهت صدور کاردکس و تحویل به آموزشگاه
     ( پس از اخذ کاردکس دریافت نوبت جهت شرکت در آزمون های اصلی آیین نامه)
Ø     قبولی در آزمون آیین نامه و دریافت نوبت جهت شرکت در آزمون عملی شهر
آموزشگاه رانندگی میــــلاد