آموزشگاه راهنمایی و رانندگی حکیمیه

شروع کلاسهای مجازی
کلاسهای آیین نامه آموزشگاه رانندگی حکیمیه از ۲۷ دی ماه به صورت مجازی برگزار میگردد 
دوره دوم کلاسهای مجازی
به اطلاع هنرجویان گرامی میرساند 
 کلاس های آنلاین (مجازی) آیین نامه وفنی از روز شنبه ۹۹/۱۱/۰۴ طی ۳ دوره کلاس تشکیل میگرددکه به ترتیب الویت ثبت نام هنرجویان از این کلاسها استفاده میکنند
کتاب اموزش آیین نامه وفنی
قابل توجه هنرجویان گرامی. 
خریدن کتاب اموزش ایین نامه  الزامی نیست ولیکن همراه داشتن آن درکلاس انلاین و حضوری الزامی میباشد
درصورت لزوم وجهت خرید آن میتوانید به دفترآموزشگاه مراجعه فرمایید. باتشکر