آموزشگاه راهنمایی و رانندگی شبنم

امتحان آیین نامه
قابل توجه هنراموزان محترم 
امتحان آیین نامه بعداز گذراندن ۸جلسه کلاس تئوری و ۱۲ جلسه عملی شهردرصورت تحویل دادن پرونده به آموزشگاه در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته مجاز به امتحان هستید
اطلاعیه ۱
غیبت در جلسه اول آیین نامه منجر به حذف ازکلاس آن دوره است.
اطلاعیه ۲
در روز های آزمون آیین نامه یاعملی شهر به همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی الزامی است.
اطلاعیه ۳
هنرجویان محترم حضور درتمام‌کلاس های تئوری الزامی است غیبت شما مانع از تعیین ساعت کلاس های عملی شهر خواهد بود.
اطلاعیه ۴
هنرجوی گرامی درصورت غیبت درهریک از کلاس های آیین نامه و فنی (به غیر از جلسه اول) با آموزشگاه هماهنگ نموده و در دوره بعدی کلاس های آیین نامه همان جلسه ای که غیبت کرده اید را بگذرانید و بعد از آن مجاز به ادامه روند آموزشی خواهید بود .