مقالات سامانه آنلاین راهنمایی و رانندگی راننده

نام کالا

| ۴۰۸
نام کالا

بورد نظارت از آمادگی جهانی روز دوشنبه (۱۴ سپتمبر) با نشر گزارشی گفت که با وجود سال‌ها هشدار متخصصان صحی، سرمایه‌گذاری سیاسی و مالی برای آمادگی با یک ویروس همه‌گیر بسنده نبوده‌است.
در ادامه آمده که در برخی کشورها، رهبران با وجود گزارش‌های علمی و شواهد، در اقدام‌های پیشگیرانه موفق نشده‌اند.
به گزارش پوهنتون جانز هاپکنز امریکا، اکنون شمار مبتلایان ویروس کرونا از مرز ۲۹ میلیون تن گذشته است.
مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس هم بیش از ۹۲۵ هزار تن ثبت شده‌است.
سازمان صحی جهان، سیزدهم سپتمبر را با ۳۰۸ هزار مورد مثبت، یک ریکارد نگران کننده مبتلایان به 'کووید-۱۹' در جهان عنوان کرد.